„Valeriu Şusnea trăieşte şi lucrează la Buzău. Este Preşedintele Uniuni Artiştilor Plastici – filiala Buzău,  profesor de arte vizuale la Liceul de arta din localitate, dar mai are şi alte responsabilităţi artistice şi culturale în cadrul instituţiilor patrimoniale şi muzeale locale.                       Este iniţiator şi coordonator dinamic şi orgolios al unor prestigioase evenimente artistice de anvergura naţionala – Tabara de icoane „Poiana Pinului”, cu 11 ediţii succesive, şi Simpozionul de pictură „Monteoru Art”, trei ediţii anuale, cu susţinere eminamente privată. Este pictor şi restaurator muralist, cu temeinice studii în materie, însuşite la Universitatea de Arte din Bucureşti. Este autorul a numeroase lucrări de artă monumentălă realizate în tehnici diferite în aşezăminte bisericeşti şi civile din zona Buzăului, dar şi la Bistriţa, Focşani, Constanţa, Tescani, Bucureşti” – criticul de artă Corneliu Antim